ເງີນ Amulets & Witchcraft

ເຄື່ອງຣາວແລະເຄື່ອງສະກົດເປັນສະກົດ ສຳ ລັບເລື່ອງເງິນແລະທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ