Pendants ເງິນ Amget Eleganta ®ໂດຍ Adrian Del Lago

pendants ເຄື່ອງຣາວພິເສດຈາກການເກັບ Eleganta ໂດຍ Adrian del Lago ຖືກອອກແບບມາ ສຳ ລັບ World of Amulets. Amulets ເງິນສະເພາະທີ່ມີພະລັງງານສະເພາະ. ເຄື່ອງຣາວທັງ ໝົດ ເຫລົ່ານີ້ແມ່ນ Reiki ຖືກລະເມີດໂດຍເຈົ້າຂອງ World of Amulets